‘Randstad en Eindhoven moeten worden samengevoegd’

Foto Pixabay

Op de jaarlijkse vastgoedbeurs PROVADA heeft Jeroen Lokerse, Head of Netherlands bij Cushman & Wakefield, zijn visie op Nieuw-Amsterdam overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen van Utrecht. Nieuw-Amsterdam is een nieuw te vormen stad van 7 miljoen inwoners die bestaat uit de Randstad en Eindhoven. De samenvoeging zou veel conglomeratievoordelen opleveren en de internationale concurrentiepositie verbeteren. Lokerse hoopt dat Van Zanen een politiek en maatschappelijk debat over Nieuw-Amsterdam wil initiëren.

Lokerse: “Nieuw-Amsterdam kan zich meten met Londen en Parijs”

Jeroen Lokerse vindt het belangrijk dat de steden in de Randstad zich als één stad gaan buigen over kwesties als duurzame groei, welvaart, leefbaarheid en het tegengaan van polarisatie: “de status quo van een beetje samenwerken en een beetje concurreren moet doorbroken worden.” In zijn visie roept Lokerse daarom op tot het vormen van één stad met één bestuur, met een integrale visie op (woning)bouw, infrastructuur en een optimale afstemming tussen wonen, werken, opleidingen en verkeersstromen. Van daaruit moet Nieuw-Amsterdam zich kunnen gaan meten met grote internationale steden als Londen, Parijs en Berlijn.

Meeprofiteren van internationale verstedelijking

Volgens Jeroen Lokerse is Amsterdam ideaal gepositioneerd om mee te profiteren van de huidige wereldwijde verstedelijking. De stad is echter te klein om voldoende ruimte te bieden aan bedrijven, internationale scholen en woningen voor medewerkers of studenten. Het samenvoegen van de steden in de Randstad, die vaak slechts een kwartier uit elkaar liggen, zou de positie van Nieuw-Amsterdam internationaal verbeteren. De extra welvaart die dit zou opleveren zou ook ten goede komen aan de rest van Nederland.