Rijk stelt 15 miljoen beschikbaar voor Regio Deal Utrecht

Foto Pixabay

Het Rijk maakt 15 miljoen euro vrij om drie wijken in Utrecht, Zeist en Nieuwegein te verbeteren. Door de zogenaamde Regio Deal kunnen de gemeenten werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid, sociale verbondenheid, wonen en duurzaamheid stimuleren. Naar verwachting ondertekenen het Rijk, de provincie Utrecht en de drie betrokken gemeenten de Regio Deal nog vóór de zomer.

Brede aanpak

De Regio Deal heeft betrekking op de wijken Vollenhove (Zeist), Batau (Nieuwegein) en Overvecht (Utrecht). Daarvan ontvangt laatstgenoemde het meeste geld: 10 miljoen euro. Met deze extra middelen kunnen de gemeenten de leefbaarheid verbeteren en sociaaleconomische problemen aanpakken. Het geld komt voornamelijk ten goede van bestaande programma’s. Zo kan Utrecht de integrale aanpak ‘Samen voor Overvecht’ versterken, Nieuwegein het stadsvernieuwingsprogramma ‘Betere buurten’ verbreden en versnellen, en Zeist zijn plannen voor Vollenhove realiseren. Provincie en de gemeenten gaan de komende maanden met het Rijk onderhandelen en de plannen uitwerken.

Diepeveen: “Ik zie een momentum ontstaan”

Rob van Muilekom, gedeputeerde Binnenstedelijke Ontwikkeling, hoopt op meer. “Het is een goede eerste stap om de inwoners van deze wijken een groene, veilige en sociale leefomgeving te bieden”, stelt hij. “Deze aanpak kan een voorbeeld zijn voor andere wijken in onze regio.” Wethouder Kees Diepeveen (gemeente Utrecht, wijk Overvecht) ziet bovendien een duidelijke ontwikkeling: “Eerst zijn wij met veel partijen gestart met het actieprogramma Samen voor Overvecht, daarna volgden de corporaties en marktpartijen die willen investeren in verbetering van de wijk en nu krijgen we ook een flinke steun in de rug van het Rijk.”