Stijgende bouwkosten remmen bouwsector

Foto Pixabay

Sterk gestegen bouwkosten drukken de resultaten in de bouwsector. Het tekort aan arbeidskrachten drijft de personeelskosten op. Ook de kosten voor bouwmaterialen stijgen. Analisten van ABN AMRO verwachten dat deze ontwikkeling de groei van de bouwsector in 2019 en 2020 afremt. Daarnaast kiezen bouwbedrijven voor de uitvoer van hoogwaardige nieuwbouwprojecten, terwijl de markt behoefte heeft aan kleinere woningen.

Winstmarge

“De hoogconjunctuur heeft niet alleen positieve effecten”, legt Madeline Buijs uit. Buijs is sectoreconoom Bouw van ABN AMRO. “Zo zorgen de sterk stijgende bouwkosten en het personeelstekort voor problemen.” Het toenemende personeelstekort in de bouwsector leidt onder meer tot de inhuur van relatief dure zzp’ers. Dit versterkt de stijging van de personeelskosten, naast de hoge kosten voor bouwmaterialen. ABN AMRO verwacht daarom dat bouwbedrijven veel hoogwaardige bouwprojecten zullen aannemen om zeker te zijn van een ruimere winstmarge. Op de woningmarkt ontstaat op deze manier een afwijking tussen vraag en aanbod. Zo wordt aan de behoefte aan kleinere appartementen in binnensteden niet voldaan.

Buijs: “Innovatie cruciaal”

“Hoewel de bouwproductie in de komende jaren stijgt, had de bouw zonder deze problemen harder kunnen groeien”, aldus Buijs. Waar de groei in de bouwsector in 2018 nog op ongeveer 7 procent uitkwam, voorspelt ABN AMRO in 2019 en 2020 een groei van 4 en 2,5 procent. Met name de groei in de woningbouw laat het afweten: 4,5 procent in 2019 en 1,5 procent in 2020. Volgens Buijs is innovatie in de bouwsector dan ook cruciaal. “Het zorgt ervoor dat efficiënter wordt gewerkt, waardoor minder personeel nodig is en de arbeidsproductiviteit omhoog gaat.” Zeker in economisch slechte tijden zijn bouwbedrijven hierbij gebaat. “Innovatie zorgt voor hogere rendementen in de bouw, waardoor bedrijven beter in staat zijn om een buffer op te bouwen voor als het weer slechter gaat.”

DELEN