Zuid-Holland verruimt woningbouwregels

Foto Pixabay

De provincie Zuid-Holland versoepelt de regelgeving met betrekking tot woningbouw. Het in woningbouwprogramma’s geplande aantal woningen mag voortaan 30 procent hoger liggen dan volgens de voorspellingen nodig is. De maatregel moet de woningbouw versnellen. Zo wil de provincie voorkomen dat door uitstel en afstel van bouwplannen te weinig woningen worden gerealiseerd.

Bom-Lemstra: “100 procent van de woningbehoefte realiseren”

Zuid-Holland maakt werk van eerdere voornemens. “Met deze maatregel hopen we dat uiteindelijk 100 procent van de woningbehoefte daadwerkelijk gerealiseerd wordt, zodat op den duur voor iedereen in Zuid-Holland een geschikte woning is”, aldus gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. “De juiste woning op de juiste plek wel te verstaan, want ook bij deze nieuwe werkwijze staat kwaliteit voorop.” Vorige maand spoorde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) aan tot het hard maken van bouwplannen. Het constateerde dat te veel bouwplannen op de tekentafel eindigden en er te weinig woningen werden gerealiseerd. Vorige week besloten gemeenten en provincies al de voorgenomen 75.000 jaarlijks te bouwen woningen op te schroeven naar 76.000. Dat verlicht vanaf 2021 de spanning op de woningmarkt, schreef minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister pleit daarom niet alleen voor een focus op de harde plancapaciteit, maar ook voor voorrang geven aan snel te realiseren plannen.

Plannen voor verwachtingen onvoldoende

Vanuit de gemeentes kreeg de provincie signalen dat plannen voor het verwachte aantal benodigde woningen ontoereikend zou zijn. Eind 2018 kwam de provincie Zuid-Holland daarom met het Actieplan Woningbouw, dat de woningbouw versnelt door verschillende knelpunten in het woningbouwbeleid en -proces aan te pakken. In lijn met dat plan kwam onder meer geld beschikbaar voor bouwprojecten op lastige binnenstedelijke locaties en riep de provincie de ‘Vliegende Brigade’ in het leven. Gemeenten kunnen deze specialisten om hulp vragen als zij zelf niet de benodigde kennis hebben.

DELEN